ประโยชน์ของการเล่นกีฬากรีฑา ที่คุณอาจจะยังไม่รู้

การเล่นกรีฑาเป็นอีกหนึ่งที่คุณนั้นมีร่างกายที่สมบรูณ์แข็งแรงและสามารถระบายความเครียดได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันมีการทำการบำบัดโรคต่างๆ โดยการทำเอาการเล่นกรีฑาเข้ามาประยุค อย่างเช่นการเดินเร็วหรือเดินแข่งกันก็จะทำการวิ่งของกีฬากรีฑามาทำเป็นการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ไม่สามารถวิ่งได้เร็วและกลัวจะบอบช้ำ ก็สามารถในกีฬาประเภทนี้ได้เลย การเล่นกรีฑาจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ฝึกและชอบเล่นกีฬาประเภทนี้มาก การเล่นการเล่นกรีฑามีประโยชน์มากกับทางด้านร่างกาย การเล่นกรีฑายังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง สมบูรณ์ มีความคล่องแคล่วว่องไว มีความทรหดอดทนช่วยเสริมบุคลิกภาพให้เป็นผู้สง่างามสมส่วน สง่าผ่าเผย SBO การทรงตัวดีและ ช่วยให้อวัยวะและระบบต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดี การเล่นกรีฑามีประโยชน์ทางด้านจิตใจและอารมณ์โดยจะช่วยให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความกล้าในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ช่วยทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เร้าใจและตื่นเต้นและ ช่วยให้มีอารมณ์และจิตใจแจ่มใส ร่าเริง หากใครที่การเล่นกรีฑาเป็นประจำ การเล่นกรีฑาจะให้ประโยชน์ทางด้านสังคมช่วยให้เป็นผู้เล่นมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกาอย่างเคร่งครัดช่วยแก้ปัญหาของสังคม โดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ ช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีช่วยก่อให้เกิดสัมพันธไมตรี และความสามัคคีระหว่างผู้เล่นทั้งสองฝ่าย และช่วยก่อให้เกิดสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศโดยใช้การแข่งขันกรีฑาเป็นสื่อ

Posted in กรีฑา, บทความกีฬา, ออกกำลังกาย | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

สุขใจเมื่อได้เล่นกีฬาที่เราชื่นชอบ

บางคนชอบที่จะเล่นกีฬาเป็นทีม ในขณะที่บางคนชอบที่จะเล่นกีฬาประเภทบุคคลคนเดียว อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างคนสองกลุ่มนี้ กีฬา เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญในชีวิตของมนุษย์ มันจะช่วยให้ เราได้รับไม่เพียงแต่สุขภาพที่ดี แต่ยังมีความน่าสนใจ ให้ความรู้สึกกระตือรือร้น และน่าตื่นเต้น ทุกคนที่ อยากจะเล่น กีฬาใด ๆ ที่จำเป็นต้อง ใช้เวลา SBO สำหรับการฝึก แต่ก็ ว่ามีหลายเหตุผล ในการเลือก กีฬาที่เล่นแบบทีม หรือ กีฬาประเภทบุคคล จะเริ่มต้นด้วยมีหลายคนชอบเล่นกีฬา เป็นทีม สำหรับ ตัวอย่าง : ฟุตบอล , บาสเกตบอล , วอลเลย์บอล ทีมกีฬา มักจะมี สมาชิกอย่างน้อยสองคนในทีม ดังนั้นทีม สามารถพัฒนาความแข็งแรงและลดจุดอ่อน ของ … read more »

Posted in กีฬา, บทความกีฬา, ฟุตบอล | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

ประโยชน์ของจิตวิทยากีฬาสำหรับนักกีฬามืออาชีพ

การฝึกจิตใจเป็นการมุ่งเน้นให้นักกีฬาฝ่าฟันอุปสรรคทางจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เขาเล่นกีฬา ทำให้พวกเขาจะมีศักยภาพสูงสุดในขณะที่เล่นกีฬาโดยมุ่งเน้นทักษะทางด้านจิตใจเพื่อการประสบความสำเร็จในการแข่งขัน 1.พัฒนาความมุ่งมั่นเพื่อจัดการกับสิ่งรบกวนภายนอกนักกีฬาหลายคนมีความสามารถที่จะตั้งใจแต่ลายครั้งความมุ่งมั่นเหล่านั้นถูกรบกวนด้วยความคิดต่างๆ การศึกความมุ่งมั่นจะช่วยให้นักกีฬามุ่งความสนใจให้อยู่ในเกม 2.สร้างความมั่นใจสำหรับนักกีฬาที่ยังมีข้อสงสัยในตนเอง ความข้องใจเป็นอุปสรรคของความเชื่อมั่นและมีผลกระทบต่อการแสดงออก SBO ของประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดนี้แสดงให้เห็นว่าหากนักกีฬามีความมั่นใจต่ำ จะทำให้ผลของการแข่งขันออกมาแย่ 3. พัฒนาทักษะ ในการจัดการกับความพ่ายแพ้และผิดพลาด การควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมาสำหรับนักกีฬาต้องมีความอดทนที่สูงและมีความเข้มงวดในการจัดการกับปัญหากับข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ ความพ่ายแพ้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของการเล่นกีฬา ความคาดหวัง เป็นองค์ประกอบที่สร้างความกดดันให้แก่นักกีฬาเมื่อประสบความพ่ายเเพ้ 4. ช่วยในเรื่องพัฒนาการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมความสำคัญของจิตวิทยาก็คือการช่วยพัฒนาการทำงานเป็นทีม ทีมที่มีการสื่อสารและการร่วมมือที่ดี มักเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จ 5. สร้างแรงจูงใจเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเล่นกีฬาระดับแรงจูงใจมีสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักกีฬาประสบความสำเร็จ และเหตุผลของแรงจูงใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญบางคนกีฬาเพราะว่าพ่อแม่เล่นซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนัก 6.พัฒนาจิตใจสร้างความมั่นใจหลังจากการได้รับบาดเจ็บ นักกีฬาบางคนหลังจากรักษาการบาดเจ็บมักจะสูญเสียความมั่นใจเนื่องจากอาการบาดเจ็บอาจจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลงมันเป็นสิ่งที่รบกวนความตั้งใจของนักกีฬา การเพิ่มความมั่นใจหลังจากที่หายจากการบาดเจ็บทำให้นักกีฬาสามารถลดความกลัวในเรื่องนี่ได้ สำคัญมากที่นักกีฬาปรารถนาที่จะพัฒนาความมั่นคงทางจิตใจของเขาหรือเธอโดยแรงจุงใจไม่ได้มาจากผู้ปกครอง การแข่งขันกับตนเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุด พวกเขาเข้าใจความสำคัญของการมีทัศนคติที่ดีและความมั่นคงทางจิตใจของการเป็นนักกีฬา

Posted in การแข่งขัน, นักกีฬา, บทความกีฬา | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

การเตะเพื่อเริ่มเกมส์การแข่งขันกีฬาฟุตบอล

วันนี้เราจะมานำเสนอบทความเกี่ยวกับกฎกติกาของการเล่นกีฬาฟุตบอลกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในกีฬาที่มีผู้ติดตามดูการแข่งขันมากที่สุดในโลก กติกาฟุตบอลนั้นจะถูกกำหนดให้มีความเป็นสากลโดยสมาคมฟุตบอล ซึ่งในปัจจุบันมีการกำหนดกฏไว้มากมาย ทั้งกฏในการเล่นตลอดจนกฎในการควบคุมสนามและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นกีฬาฟุตบอล SBO และในวันนี้เราจะมานำเสนอกฎเกี่ยวกับการเตะเพื่อเริ่มเกมส์การแข่งขัน หรือการเตะ kick-off นั่นเอง การเตะเพื่อเริ่มเกมส์การแข่งขัน หรือการเตะ kick-off ไม่ได้มีเพียงการเตะลูกแรกของแต่ละช่วงการแข่งขันเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึง การเตะภายหลังจากมีการทำประตูได้ หรือการเตะเพื่อเริ่มต้นการแข่งขันแต่ละครึ่งของการต่อเวลาพิเศษด้วย ซึ่งปกติแล้วก่อนที่จะทำการเตะลูก kick-off นั้นจะขั้นตอนหรือข้อกำหนดดังนี้ • ผู้เล่นทุกคนต้องอยู่ในแดนของตนเอง • ผู้เล่นฝ่ายรับจะต้องอยู่ห่างจากลูกบอลเป็นระยะ 9.15 เมตร หรือ 10 หลา จนกว่าลูกบอลจะหลุดออกจากเท้าของผู้เตะ • ลูกฟุตบอลจะต้องวางนิ่งอยู่บนจุดกึ่งกลางสนาม • ผู้เตะต้องเตะหลังจากผู้ตัดสินให้สัญญาณเท่านั้น • ผู้เตะไม่สามารถเล่นลูกบอลแรกติดต่อกัน 2 ครั้ง นั่นคือผู้เตะบอลแรกจะถูกบอลได้อีกเมื่อมีผู้เล่นคนอื่นถูกบอลแล็วนั่นเอง • … read more »

Posted in การแข่งขัน, บทความฟุตบอล, ฟุตบอล | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

กฎกติกาของการเล่นกีฬาฟุตบอล

กีฬาฟุตบอลหนึ่งในกีฬาที่มีผู้ติดตามดูการแข่งขันมากที่สุดในโลก วันนี้เราจะมานำเสนอบทความเกี่ยวกับกฎกติกาของการเล่นกีฬาฟุตบอลกัน ซึ่งกติกาฟุตบอลนั้นเป็นกฎและกติกาที่กำหนดขึ้นมาให้เป็นสากลโดยสมาคมฟุตบอล ในปัจจุบันนี้มีอยู่ทั้งหมด 17 ข้อด้วยกัน ซึ่งเรานำเสนอไปแล้ว 11 ข้อ และในวันนี้จะมานำเสนออีก 6 ข้อ ดังนี้ กฏข้อที่ 12 การทำผิดกติกามีการลงโทษทั้งหมด 3 แบบคือ การตักเตือน การให้ใบเหลือง และการให้ใบแดง กฏข้อที่ 13 ฟรีคิก จะกระทำเมื่อมีการทำฟาล์วนอกกรอบเขตโทษ ซึ่งผู้เล่นที่เป็นฝ่ายโดนทำฟาล์วจะต้องนำบอลมาตั้งเตะลูกฟรีคิกในจุดที่โดนทำฟาล์ว กฏข้อที่ 14 ลูกโทษ จะกระทำเมื่อมีการทำฟาล์วในกรอบสี่เหลียมหน้าประตูซึ่งเป็นกรอบเขตโทษ และลูกโทษจะเป็นสิทธิ์ของฝ่ายโดนทำฟาล์ว กฏข้อที่ 15 การทุ่ม จะกระทำเมื่อลูกฟุตบอลได้ออกจากเส้นขอบแดนด้านข้างสนามไป และผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกับฝ่ายที่ทำบอลออกจะเป็นฝ่ายโยนลูกเข้าในสนาม กฏข้อที่ 16 โกลคิก คือลักษณะของการแตะลูกตั้งเตะจากเขตของประตู … read more »

Posted in การแข่งขัน, บทความฟุตบอล, ฟุตบอล | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

อาการบาดเจ็บที่พบบ่อยในการเล่นเทนนิส

การเล่นกีฬาทุกชนิดย่อมมีโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บ โดยเฉพาะนักกีฬาที่มีการฝึกซ้อมอย่างหนักเป็นประจำและมีโปรแกรมการแข่งขันตลอดทั้งปีอย่างนักเทนนิส อวัยวะที่มักจะได้รับบาดเจ็บจากการเล่นเทนนิสประกอบไปด้วย ไหล่ ข้อศอก หลัง เข่า และข้อเท้า เมื่อเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาจะส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับอาการบาดเจ็บเหล่านี้เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขอาการในเบื้องต้น นักเทนนิสส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาบาดเจ็บเกี่ยวกับข้อศอก ที่ใช้ในการเหวี่ยงหรือสะบัดแร็กเก็ตเทนนิส หรือที่เรียกว่าโรคข้อศอกเทนนิส การบาดเจ็บทำให้เกิดการอักเสบหรือฉีกขาดของกล้ามเนื้อหลังแขนและเส้นเอ็น SBO ดังนั้นจึงต้องมีการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนนี้รวมถึงการใช้เครื่องพยุงข้อศอกในการฝึกซ้อมอยู่เสมอด้วย การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหลังก็เป็นสิ่งที่พบได้รองลงมา โดยเฉพาะระดับเอว เพื่อลดอาการบาดเจ็บในส่วนนี้จึงต้องมีการฝึกกล้ามเนื้อหลังให้แข็งแรงเพื่อลดอาการบาดเจ็บลง ส่วนการบาดเจ็บบริเวณข้อ เช่น ข้อมือ ข้อเท้าก็เป็นอาการบาดเจ็บที่พบได้บ่อยเช่นกัน ดังนั้นจึงควรฝึกข้อให้แข็งแรงรวมทั้งการใส่เฝือกอ่อนเพื่อช่วยพยุงหากเกิดอาการบาดเจ็บขึ้น เพื่อลดความบาดเจ็บในการเล่นเทนนิส การฝึกฝนเทคนิคการเล่นที่ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การเล่นเทนนิสต้องใช้ทั้งแขนในการตีลูก ไม่ควรใช้ข้อมือหรือหักข้อมือในการเล่นเพราะมีโอกาสสูงมากที่จะได้รับบาดเจ็บ รวมถึงการใส่อุปกรณ์ช่วยพยุงกล้ามเนื้อในการเล่นหรือช่วงที่ต้องฝึกซ้อมหนัก เพื่อลดอาการบาดเจ็บ นอกจากนี้หากเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นก็ไม่ควรฝืนเล่นเพราะอาจทำให้อาการบาดเจ็บรุนแรง ควรปรึกษาแพทย์แล้วฝึกซ้อมเบาๆภายใต้การดูแลของแพทย์จะดีกว่า

Posted in นักกีฬา, บทความกีฬา, เทนนิส | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

การแข่งขันกีฬาปั่นจักรยานประเภทเสือหมอบ

การแข่งขันจักรยานเสือหมอบเป็นการแข่งขันจักรยานประเภทบนถนน และ การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ การแข่งขันนั้นสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ คือ การแข่งขันจักรยานประเภทถนนมีหลากหลายประเภทคือ การแข่งแบบวันเดียวจบ (single day race) จะเป็นการจัดการแข่งขันโดยจะจบการแข่งขันภายในวันเดียว SBO แล้วเป็นอันจบรายการ ผู้ชนะก็รับรางวัลกลับบ้านไปเลยภายในวันเดียวกันนั้น การแข่งขันกีฬาปั่นจักรยาน Road race ก็จะจัดอยู่ในประเภทวันเดียวจบอยู่เหมือนกัน แต่ว่าจะเป็นการแข่งขันโดยใช้ระยะทางค่อนข้างยาว โดยทั่วไปแล้วการแข่งขันจักรยานประเภทนี้จะมีระยะการแข่งทางการแข่งขันมากกว่า 60 ก.ม ขึ้นไป รูปแบบการแข่งขันนั้นสามารถแข่งแบบเป็นรอบๆ หรือจะจัดแบบจุดเริ่มต้นแล้วไปถึงเส้นชัยโดยใช้เส้นทางแบบทางไกลก็ได้ การแข่งจักรยานประเภทนี้จะปล่อยนักแข่งจากจุดเริ่มต้นแบบเป็นกลุ่มหรือที่เราเรียกว่า “mass start” การแข่งขันแบบสเตจ (Stage races) การแข่งขันจักรยานประเภทนี้หลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วครับ ยกตัวอย่างเช่น Tour Of Thailand, Tour … read more »

Posted in การแข่งขัน, จักรยาน, บทความกีฬา | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

มาเล่นกีฬาเพิ่มความสูงกันดีกว่า

ความสูงของคนเราแต่ละคนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น พันธุกรรม การเลือกรับประทานอาหาร และการเล่นกีฬา สำหรับใครที่มีญาติพี่น้องที่มีความสูงไม่มากแต่ตัวคุณอยากสูง หรือกลัวว่าอนาคตอาจจะไม่สูงคุณควรเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับประทานอาหารและการเลือกเล่นกีฬาที่เหมาะสม แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือควรทำตั้งแต่ช่วงที่อายุยังไม่ถึง 25 ปี เพราะถ้าเลยช่วงนั้นไปแล้วอัตราการเจริญเติบโตก็จะหยุดลงตัว SBO ทำให้ถึงแม้เราจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอก็คงไม่สูงขึ้นอย่างแน่นอน สำหรับกีฬาที่สามารถเพิ่มความสูงให้แก่คุณได้ก็อย่างเช่น 1. ว่ายน้ำ กีฬาว่ายน้ำจะเป็นกีฬาที่เราต้องใช้ร่างกายเกือบทุกสัดส่วนในการแหวกว่ายไปข้างหน้า จึงเป็นกีฬาที่สามารถยืดกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี และยังมีส่วนทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงกันอีกด้วย 2. บาสเกตบอล กีฬาบาสเกตบอลจะต้องอาศัยแรงวิ่งและการกระโดด ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ร่างกายสามารถยืดหยุ่นได้ดี 3. บาร์เดี่ยว บาร์คู่ การโหนบาร์ก็เป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่สามารถช่วยให้คุณออกกำลังกายกล้ามเนื้อต่างๆ ได้ดี จึงมีส่วนในการช่วยเพิ่มความสูงให้แก่คุณได้แบบไม่ยาก นอกจากกีฬาที่กล่าวมาแล้วยังมีกีฬาอีกหลายประเภทที่สามารถช่วยเพิ่มความสูงให้แก่คุณได้ โดยให้เลือกกีฬาที่ต้องกระโดดหรือวิ่งในขณะที่ทำการเล่น ที่สำคัญการเล่นกีฬานอกจากความสูงแล้วยังช่วยให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงกันอีกด้วย

Posted in บทความกีฬา, บาสเกตบอล, ว่ายน้ำ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

ยิมนาสติก ความแข็งแกร่งที่อ่อนช้อย

หากพูดถึงกีฬายิมนาสติกเราคงนึกถึงท่วงท่าและลีลาที่อ่อนช้อย งดงาม อุปกรณ์ที่สร้างสีสันอย่างริบบิ้น ใครได้ชมก็คงเพลิดเพลินเพราะไม่ใช่กีฬาที่แสดงออกถึงความรวดเร็วหรือรุนแรง เหงื่อไหลไคลย้อย แต่หากว่ามองลึกลงไป กีฬายิมนาสติกนั้นเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความสามารถอย่างสูง เพราะว่าการจะแปรเปลี่ยนกล้ามเนื้อให้อ่อนช้อยงดงามได้นั้น ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างมหาศาล และต้องใช้เวลายาวนาน หลักฐานและประวัติที่แน่ชัดของกีฬายิมนาสติกนั้นไม่ปรากฏ แต่คาดว่าริเริ่มมาจากสมัยกรีก แต่หากจะพูดถึงความโด่งดังนั้นและเป็นที่นิยมนั้นต้องยกให้นักกีฬาจากจีน การจะสร้างนักกีฬาได้สักคนนั้นต้องฝึกฝนกันตั้งแต่เด็กๆ อย่างเช่นในประเทศไทยนั้นจะเริ่มฝึกกันตั้งแต่ชั้นประถม และตอนคัดเลือกนั้นก็ดูทรวดทรงองค์เอวนั้นค่อนข้างเข้มงวด เพราะนักกีฬายิมนาสติกนั้นไม่ควรตัวใหญ่เกินไป เนื่องจากจะทำให้การออกท่าทางไม่สวยงามและดูอ่อนช้อยเท่าไรนัก จากนั้นก็นำไปฝึกหัดหลายปี กว่าจะสามารถลงสนามแข่งได้ สิ่งที่ยากของกีฬาชนิดนี้คือต้องแปรเปลี่ยนความแข็งแกร่งเป็นความอ่อนช้อย ยิ่งท่วงท่าอ่อนช้อยเท่าไหร่ยิ่งต้องใช้พลังกายพลังใจเยอะเท่านั้น SBO ยิ่งพอมาผสมผสานกับเครื่องเล่นยิ่งเพิ่มความยากเข้าไปอีกหลายเท่าตัว หากผู้ที่เล่นหรือนักกีฬากล้ามเนื้อไม่แข็งแรงจริงๆ ก็จะไม่สามารถดัดท่วงท่าได้ตามต้องการ เรียกได้ว่ากีฬาชนิดนี้ ท้าทายทั้งหายทั้งใจ เพราะแค่ให้คนทั่วไปอย่างเราๆเหยียดขาตรงแล้วแตะปลายเท่ายังยาก แต่นักกีฬายิมนาสติกต้องโค้งตัวจนเกือบจะเป็นวงกลม เรียกได้ว่า ใจไม่เด็ด กล้ามเนื้อไม่พร้อม คงล้มพับไปเสียก่อนล่ะ

Posted in กีฬา, บทความกีฬา, ยิมนาสติก | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

ประวัติของกีฬากระบี่กระบอง

กระบี่กระบองเป็นกีฬาที่ใช้เล่นกันในระดับสากล ซึ่งในประเทศไทยเราใสมัยก่อนก็ได้มีหลักสูตรในการสอนกระบี่กระบองอยู่เหมือกัน แต่ในปัจจุบันไม่ค่อยนิยมเล่นกันมาก จึงทำให้คนรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยรู้จักกีฬาชนิดนี้มากเท่าไหร่ การเล่นกีฬากระบี่กระบองเป็นการฝึกฝนวิชาป้องกับตัวของคนโบราญ โดยที่จะนำหวายมาทำเป็น ดาบ กระบี่หรือง้าว และใช้เครื่องหนังมาทำเป็นโล่ เขน ดั้ง และจะมีการจับคู่ซ้อมกันเป็นคู่ การเล่นกระบี่กระบองไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเข้ามาตั่งแต่สมัยใด เนื่องจากกระบี่กระบองเข้ามาพร้อมนักรบที่มีการฝึกซ้อมกัน ซึ่งชาติเรานั้นก็มีนักรบกันตั่งแต่สมัยโบราญจนถึงปัจจุบัน การใช้กระบี่กระบองจึงเข้ามานานมากแล้ว แต่ในสมัยรัชกาลที่สองได้มีการแต่วรรณคดีต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้กระบี่เข้ามา แสดงว่าตั่งตาสมัยนั้นหรือก่อนคนไทยก็รู้จักกระบี่กระบองมาตั่งแต่ก่อนหน้านั้นแล้ว และรัชกาลที่ 5 ท่านทรงโปรดกระบี่กระบองและมวยไทยเป็นอย่างมาก และพระองค์ทรงทอดพระเนตและให้รางวัลแก่ผู้ที่เล่นกระบี่กระบองและมวยไทยบ่อยๆ การเล่นกระบี่กระบองยังเข้ามาอยู่หลังสูตรของการเรียนของประเทศไทย ตั่งแต่สมัย 2478 ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสามารถทำให้ผู้ที่เรียนกระบี่กระบองนั้นเกิดผลดี SBO นับตั่งแต่นั้นมาก็จึงจัดหลักสูตรการสอนมาตั่งแต่สมัยนั้นมาก การฝึกกระบี่กระบองยังช่วยให้ผู้ที่ฝึกนั้นเกิดระเบียบวินัยและความอดทนได้เป็นอย่างดี

Posted in กระบี่กระบอง, กีฬา, บทความกีฬา | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off